Simply Safe s.r.o.
Akreditované školící středisko

Mobil: +420 272 659 920
E-mail: info@simplysafe.cz

Legislativa

Pokyny k 561/2006

Pokyn 1 pokyn 1
Výjimka doby odpočinku a max dobu řízení
Pokyn 2 pokyn 2
Doba jízdy na místo, které není obvyklým místem převzetí vozidla
Pokyn 3 pokyn 3
Příkaz přerušit přestávku
Pokyn 5 pokyn 5
Formulář potvrzení o činnostech
Pokyn 6 pokyn 6
Vykazování času stráveného na trajektu (vlaku)

Nařízení eu

561 / 2006 561 / 2006
O harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy
581 / 2010 581 / 2010
Stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče
403 / 2016 165 / 2014
O tachografech v silniční dopravě
403 / 2016 403 / 2016
Kvalifikace nejzávažnejších porušení v silniční dopravě