Simply Safe s.r.o.
Akreditované školící středisko

Mobil: +420 272 659 920
E-mail: info@simplysafe.cz

Profesní školení

Mám již profesní průkaz

Pravidelné školení / 7 hod.

Nabízíme Vám tematické profesní školení, které musí absolvovat každý aktivní řidič v průběhu platnosti profesního průkazu, což je 5 let. Pro prodloužení platnosti profesního osvědčení nevykonává řidič žádnou zkoušku, ale na základě potvrzení o absolvování tematických profesních školení žádá o prodloužení platnosti profesního osvědčení na dalších 5 let.

Pravidelné školení v rozšíšeném rozsahu / 35 hod.

Pravidelné školení v rozšířeném rozsahu 35 hodin je určeno řidičům, kteří již v minulosti vlastnili profesní průkaz, ale jeho platnost již vypršela nebo nebyla splněna podmínka pravidelného školení, a nyní chtějí opět začít vykonávat práci řidiče.
Tohoto školení mohou využít i řidiči, kteří získali svůj řidičský průkaz skupiny C nebo D do data stanoveného zákonem.

Rozšiřující školení / 45 hod.

Rozšiřující školení v rozsahu 45 hodin je určeno pro držitele profesních průkazů, kteří chtějí svou stávající profesní způsobilost rozšířit o další skupinu (C na D, nebo obráceně). Dle zákona je toto školení ukončeno závěrečnou zkouškou, podobně jako vstupní školení.

Měl jsem kdysi profesní průkaz

Školení v rozšířeném rozsahu / 35 hod.

Školení v rozšířeném rozsahu 35 hodin je určeno všem řidičům, kteří v minulosti vlastnili profesní průkaz, jeho platnost vypršela nebo nebyla splněna podmínka pravidelného školení, a nyní chtějí opět začít vykonávat práci řidiče.
Tohoto školení mohou využít také řidiči, kteří získali svůj řidičský průkaz skupiny C nebo D do data stanoveného zákonem.

Nemám a neměl jsem nikdy profesní průkaz / 140 a 280 hod.

Vstupní školení

Vstupní školení provádíme v základním (140 hodin) i rozšířeném (280 hodin) rozsahu. Školení v našem akreditovaném školícím středisku zahajujeme minimálně 1x měsíčně.
Profesní průkaz, který je nutný k výkonu práce řidiče, získáte na základě absolvování vstupního školení a úspěšného složení teoretické závěrečné zkoušky.

Nejste si jisti, co a jak? Zde jsou doplňující a upřesňující informace.

Profíkem jedině s profesákem

V praxi se nejčastěji setkáváme s otázkou: Opravdu musím mít „profesák?“ Pojďme na to vylučovací metodou. Budete řídit vehikl, co jede maximálně 45 km/h, vozidla bezpečnostních sborů případně vozidla ve zkušebním provozu nebo traktor? Budete vozidlo využívat jako soukromá osoba nebo drobný živnostník (tesař, zahradník, zedník atd.)? Pokud jste ani jednou neodpověděli „ano“, opravdu budete potřebovat profesní průkaz řidiče.

Průkaz profesní způsobilosti musí mít každý řidič, který dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), řídí vozidlo zařazené do skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E.
Můžeme tedy říci, že ho musí mít všichni s výjimkou těch, kteří řídí vozidlo:

 • s nejvyšší povolenou rychlostí nepřesahující 45 km/hod.;
 • bezpečnostní sborů, integrovaného záchranného systému a civilní ochrany;
 • ve zkušebním provozu a zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou;
 • při výcviku a zkouškách z odborné způsobilosti řidičů;
 • při přepravě věcí, které řidič využije ke své závislé práci nebo podnikání;
 • pro vlastní potřebu;
 • zemědělských a lesnických traktorů.

Pokud nepatříte k výše vyjmenovaným případům (jichž je menšina), průkaz profesní způsobilosti budete opravdu potřebovat a my jsme zde proto, abychom Vám s ním pomohli.

Chci být profesionál, chci profesák!

Profesní průkaz získáte na základě absolvování vstupního školení v akreditovaném školicím středisku. Vstupní školení se provádí většinou v rozsahu 140 hodin a je zakončeno závěrečným testem. Mladíkům zákon předepisuje školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin, rovněž s povinností projít úspěšně testem na obecním úřadě. Pokud byste chtěli získat profesní průkaz rychle a bez zkoušek, zavolejte nám! Třeba právě vy patříte do skupiny řidičů, kteří mohou získat „profesák“ už po absolvování 35 hodin školení!

Pravidelné školení se provádí v rozsahu 7 hodin. Pro prodloužení platnosti profesního průkazu musí řidič doložit, že absolvoval pět pravidelných školení. Po absolvování pravidelného školení, které Vám rádi zajistíme v našem partnerském akreditovaném školicím středisku, nebudete dělat žádnou zkoušku, ve středisku Vám jen potvrdí účast na příslušný dokument.

Rozhodujete se právě teď, že se chcete stát profesionálním řidičem a získat tak průkaz profesní způsobilosti? Jste profesionální řidič s dlouholetou praxí a potřebujete si udržovat svoji profesní způsobilost?

Obraťte se na nás. V našem akreditovaném středisku Vám dokážeme pomoci s tím, abyste mohli vykonávat práci profesionálního řidiče.

Kdy se na nás můžete obrátit:

 • Jsem držitelem platné profesní způsobilosti a chci se přihlásit na pravidelné 7 hodinové školení.
 • Získal jsem řidičské oprávnění skupiny C1, C1+E, C a C+E před 10. zářím 2009 a chci získat profesní způsobilost na základě kurzu pravidelného školení v délce 35 hodin.
 • Získal jsem řidičské oprávnění skupiny D1, D1+E, D a D+E před 10. zářím 2008 a chci získat profesní způsobilost na základě kurzu pravidelného školení v délce 35 hodin.
 • Pozbyl jsem profesní způsobilosti tím, že jsem nevykonával své povolání řidiče, ale chci se k němu vrátit, proto chci opět získat průkaz profesní způsobilosti na základě kurzu pravidelného školení v délce 35 hodin.
 • Nikdy jsem nevlastnil průkaz profesní způsobilosti a řidičské oprávnění na skupiny vozidel C1-CE jsem získal až po 10. září 2009, nebo pro skupiny vozidel D1-DE po 10. září 2009. Proto se chci přihlásit na vstupní školení v základním rozsahu 140 hodin, nebo rozšířeném o délce 280 hodin

Pokud si nebudete jisti, rádi Vám poradíme s výběrem správné varianty a budeme se těšit, že využijete našich profesionálních služeb.

Mám profesák a rád bych si ho rozšířil o další skupinu. Jak na to?

Pro rozšíření profesního průkazu musíte absolvovat školení v rozsahu 45 hodin. Pro zapsání další skupiny do vašeho „profesáku“ musíte v případě rozšiřujícího školení absolvovat závěrečný test.

Komplexní řešení je u nás samozřejmostí

Potřebujete jakékoliv profesní školení? Rádi Vám ho zajistíme u Akreditovaného školícího střediska Ing. Krátkého v Praze. Zeptejte se nás na volné termíny, veškeré formy školení jsou zahajovány individuálně dle počtu zájemců a kapacity učebny.

Zajistíme Vám vše potřebné k osvojení profesní způsobilosti na vysoké úrovni. Zaměřujeme se především na problematiku pracovních režimů řidiče, ovládání tachografu, problematiku zajištění nákladu na vozidle, aplikaci pravidel silničního provozu, ekonomické a defenzivní jízdy.

 • Můžete si vybrat z mnoha vypsaných termínů pro širokou veřejnost.
 • Pro firmy a skupiny stanovíme individuální termíny na konkrétní téma.

Zavoláme vám

Napište nám na sebe kontakt s krátkým dotazem a my Vám zavoláme a nabídneme školení na míru.