Simply Safe s.r.o.
Akreditované školící středisko

Mobil: +420 272 659 920
E-mail: info@simplysafe.cz

Referentské školení

Školení nebo e-learning? Které školení je opravdovým školením?

Je školení formou E-LEARINGU PODROBNÉ, DŮSLEDNÉ A PRŮKAZNÉ tak aby zaměstnavatel v případě vzniku dopravní nehody (tj. vzniku pracovního úrazu v důsledku řízení motorového vozidla), byl schopen doložit splnění které vychází ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v § 103 odst. 2. ? Obecné školení formou E-LEARNING na internetu toto v mnoha případech splňovat nemusí a také nemusí být následně uznáno.

Proč Simply Safe?

Pokud absolvujete školení v SIMPLY SAFE, uznají Vám je naopak podle zákoníku práce (viz předchozí odstavec) na 100%. Ještě podstatnější argument, proč zvolit právě nás, je to, že Vaši řidiči se při našich školeních dozvědí řadu přínosných a pro praxi užitečných informací. Máme totiž tým zkušených lektorů, prosazujeme individuální přístup a interaktivní výuku, která přináší nejpřesnější informace a novinky.

Musíme se školit?

Povinnost školení vyplývá opět ze zákoníku práce (262/2006 Sb.), § 103, odst. 2. V tomto paragrafu sice není výslovně uvedeno nic o školení řidičů, ale ukládá se v něm zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podle znění odst. 2 § 103 je nepochybné, že na řidiče se povinnost školení vztahuje také.

Pro koho je školení určeno?

Pokud zaměstnanec v souvislosti s výkonem pracovní činnosti, která mu byla zaměstnavatelem přikázána, používá služební či jiné (soukromé) vozidlo, musí být seznámen s riziky spojené s řízením tohoto vozidla. Povinnost školení řidičů se týká všech pracovníků, kteří řídí motorová vozidla do 3,5 t na pracovní cestě, bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě, či nikoliv a zda k jízdě používají služební, nebo vlastní vozidlo.
Řízení vozidla nesmí být hlavní činností zaměstnance, ale pouze jeho doplňkovou činností s hlavní činností související.

Jsem řidič referent? Nebo z řidič z povolání?

Školení řidičů referentů a školení řidičů z povolání jsou dvě zcela odlišné věci, které mnoho zaměstnavatelů stále ještě zaměňuje. Řídí se zcela odlišnými pravidly, obsahem a pravidelností, nelze je tedy v žádném případě srovnávat.

Řidič referent není řidičem z povolání. Jedná o zaměstnance, který během pracovní doby využívá vozidlo k přepravě své osoby či k přepravě zboží, a nemá řízení vozidla jako hlavní činnost. Řidičem referentem je například zaměstnanec na služební cestě a nezáleží na tom, jestli řídí vozidlo své či firemní. Referentským vozidlem může být automobil firemní, soukromý, ale také sloužící k přepravě osob a věcí.

A kdo je ŘIDIČ Z POVOLÁNÍ? Je to člověk, který má řízení vozidla sjednané v pracovněprávním vztahu, tedy řízení je hlavní náplní jeho práce.

Jak často školit?

S četností u školení řidičů referentů je to opět obdobné jako u školení BOZP, přičemž optimální perioda je 1x za rok.

Kontaktní formulář